Dom murowany

a.) Ceramika
– Pustak ceramiczny
Pustak ceramiczny jest materiałem mniej wytrzymałym od bloczków betonowych i cegły klinkierowej. Projektant uwzględnia klasę wytrzymałości przy projektowaniu konkretnego budynku. Np. pustaki klasy 15 można stosować do budowy budynków do 6 kondygnacji. Pustaki ceramiczne są produkowane z glin i piasków wypalanych w temperaturze ok.1000st. Murowanie z pustaków nie wymaga takiej dokładności i precyzji, jak np. z bloczków, ponieważ osiągnięcie idealnych parametrów ściany w warunkach budowy i tak nie jest możliwe.
– Cegła klinkierowa
Cegła klinkierowa jest niewątpliwie najbardziej estetycznym materiałem do wznoszenia ścian w technologii murowej. Jest bardzie wytrzymała od pustaków. Murowanie z cegły klinkierowej wymaga dużej precyzji i dokładności a zatem konieczne jest znalezienie doświadczonego fachowca.

b.) Technologia bloczkowa (np. YTONG)
Beton komórkowy jest produkowany z wody, piasku i wapienia. Jako środek spulchniający wykorzystuje się proszek aluminiowy, powodujący powstawanie w bloczkach milionów porów wypełnionych powietrzem. Ponadto poziom ich promieniotwórczości jest znacznie niższy w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi stosowanymi w technologii tradycyjnej. Parametry technologiczne betonu komórkowego nie pogarszają się znacznie z biegiem lat, a wilgotność stabilizuje się na poziomie 3%.
Technologia YTONG weszła na polski rynek około 10 lat temu. Opiera się ona na technologii gazobetonu tzw. suporeks. YTONG proponuje kompletny system budowy – elementy wykonane są z tego samego materiału, ale spełniają różne funkcje – są więc kompletne nadproża, cegły ścienne o różnych wymiarach, zaprawy do ich łączenia, tynki do ich wykańczania itd. Budynek buduje się zatem niczym domek z klocków, dopasowując precyzyjnie elementy.

c.) Silikaty
Silikat jest materiałem budowlanym charakteryzującym się bardzo wysoką (do 25 MPa) wytrzymałością na ściskanie, a jest możliwość produkcji w jeszcze większych wytrzymałościach 30-35 MPa. Dlatego jest odpowiednim materiałem do budowy wysokich budynków i budowli o różnorodnym przeznaczeniu. Z silikatu można budować do 11 kondygnacji.

Z silikatu powstało także wiele obiektów rolniczych typu chlewnie czy obory. Budynek wybudowany z silikatu posiada bardzo dobry i przyjemny mikroklimat dla zwierząt i ludzi, utrzymuje się w nim możliwie stała temperatura i wilgotność w określonych granicach. Wyroby wapienno-piaskowe są materiałem bardzo wytrzymałym i odpornym na warunki atmosferyczne. Ponadto jest to materiał twardszy od innych, co ma duże znaczenie w przypadku budowli chlewni. Zwierzęta te mają to do siebie, że lubią podskubywać i gryźć ściany budynku, w którym są trzymane. Udowodniono, że wówczas ze ścianami z silikatu nic się nie dzieje.