Dom pasywny

Dom pasywny charakteryzuje się najwyższym komfortem cieplnym i ekstremalnie niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną (ok. 15 kWh/mkw). Dzięki temu koszt ogrzewania jest mniejszy o około 90% od tradycyjnego. Niestety, koszt budowy domu pasywnego jest o ok.40% wyższy od technologii tradycyjnej i o ok. 70% wyższy od technologii szkieletowej (również energooszczędnej). Takie nakłady zwrócą się dopiero po pierwszym dziesięcioleciu (niekiedy dłużej).

Budownictwo pasywne polega na wprowadzeniu takich technologii, dzięki którym budynek będzie ogrzewał się sam przez cały rok. Cechy charakterystyczne takiego budownictwa to: odpowiednie usytuowanie budynku (kierunek północ – południe), jak najmniejsze wykorzystanie elementów wystających, dobranie odpowiednich okien oraz materiałów, zwłaszcza służących ociepleniu budynku, stosowanie ocieplania przegród zewnętrznych budynku, dachu, ścian i podłóg, odpowiedni system wentylacji, instalacja pomp ciepła i kolektorów oraz baterii słonecznych.

W domu pasywnym ważna jest bardzo wysoka szczelność przegród budowlanych (wręcz hermetyczność) i energetyczna „samowystarczalność”. Podstawowym źródłem energii zewnętrznej dla domu pasywnego jest energia słoneczna – zarówno ta wpadająca przez szyby, jak i kumulowana przez kolektor słoneczny na dachu. Budynek jest ocieplany powietrzem, które zostaje nagrzane do odpowiedniej temperatury dzięki odzyskowi energii z instalacji ciepłej wody, urządzeń domowych i od samych domowników.